Selecteer een pagina

ARCHITECTENZAAK heeft in bouwteam met de RO groep, Bouwbedrijf Dethier en landschapsbureau Verbeek het winnende ontwerp gemaakt voor het centrumplan aan het Lindeplein te Brunssum.

Impressie Lindeplein

Waar de Bricke Oave ‘de neus naar voren steekt’ laten wij de bouwmassa elegant naar achteren wijken en verjongen in de hoogte. Het culturele centrum behoudt zo de ruimte om te stralen. Deze slim getrapte vorm reduceert tevens de bouwmassa en creëert een prachtig oase van groene (dak)terrassen waar Brunssum tot in lengte van jaren gezond kan wonen!

Impressie Mozartstraat

Een commerciële plint verbindt het plan met de terrassenzone aan het plein. De eigentijdse uitstraling van de gebouwen wordt fraai verzacht door de royale buitenruimten van minimaal 7m2 tot maximaal 100 m2 voor de penthouses aan het Lindeplein. De groene architectuur verleent het project een eigen herkenbaar karakter die symbool staat voor een duurzame toekomst van ons prachtige Zuid-Limburg waar wonen en natuur hand in hand gaan!

Impressie Binnentuin

Tussen de verschillende bouwdelen is een overdekte parkeergarage gesitueerd. De nabijgelegen Brunssummerheide en de daar voorkomende karakteristieke vegetatie, sfeer, kleur en materialen vormen de inspiratie voor de inrichting van de gemeenschappelijke daktuin bovenop de parkeergarage.

De vormentaal zorgt voor een afwisselend en uitnodigend beeld: de situering van de beplantingselementen maakt dat zichtlijnen gebroken worden en de binnenhof niet in één oogopslag is te overzien. Hierdoor worden bewoners geprikkeld om alle plekken van de tuin te ontdekken en zo ontstaan er ook schaduwarme en -rijke zithoeken waar zij tot rust kunnen komen binnen de groene oase. De grote oppervlakte groene ruimte om en op het gebouw draagt daarnaast bij aan klimaatadaptatie door een verlaging van hittestress, onder andere een aangenaam microklimaat in de binnenhof creërend. 

Het ontwerp voorziet in uiteenlopende woningtypes van ca. 50 m² GO tot 100m² GO met een bijzondere flexibiliteit binnen haar plattegronden waardoor binnen eenstandaard stramien verschillende woningtypes inpasbaar zijn. De koper kan een keuze maken uit de verschillende woningtype op basis van haar toekomstige woonwensen. Op deze wijze kan er vroegtijdig voorzien worden in de vraag van de toekomstige bewoners. De verkoop van de woningen zal naar verwachting medio 2024 van start gaan. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via [email protected]